1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı sözleşmesinde yer alan hükümlere uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir servis aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren web sayfamız kullanıcı sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Servis ve Hizmetlerin Tanımı

Kullanıcı sözleşmesini onaylayan kullanıcılar, internet ortamında web sayfamızdan alışveriş yapma imkanına sahip olur.

3. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı web sayfamız servislerinden yararlandığı sırada,

▪ Sipariş formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını,

▪ Web sayfamız tarafından verilen servis ve yazılımların telif hakkının web sayfamıza ait olduğunu,

▪ Web sayfamız servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, web sayfamız ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve şirketimizin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

▪ Web sayfamız tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple şirketimizin sorumlu olmayacağını,

▪Tüm servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan şirketimizin sorumlu olmayacağını,

▪ Web sayfamız da sunulan servislere web sayfamız tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda şirketimizin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

▪ Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü şirketimizin sorumlu olmayacağını,

▪ Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

▪ Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

▪ Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

▪ Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

▪ Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da servis satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

▪ Web sayfamız servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı web sayfamızdan tazminat talep etmemeyi,

▪ Web sayfamızdan izin almadan web sayfamız servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

▪ Şirketimizin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

▪ Kurallara aykırı davrandığı takdirde şirketimizin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı servis dışına çıkarma ve kullanıcılığına son verme hakkına sahip olduğunu,

▪ Şirketimizin, kendi web sayfasını ticari amaçla kullanabileceğini,

▪ Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

▪ Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

▪ Kullanıcı sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,

▪ Kullanıcı mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

▪ Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, web sayfamız adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,

Kabul ve taahhüt etmiştir.